Đào Tạo Xây Dựng

Mới nhất
chứng chỉ sơ cấp nghề
T4, 04 / 2021 2:56 chiều
Để cung cấp cho một nền kinh tế đang phát triển ngày càng lớn hiện nay cần một nguồn lao động vô cùng lớn. Nền kinh tế công nghệ cao càng mở rộng thì nguồn lao động phải đáp ứng được cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong khi tỉ lệ học sinh sinh viên ra trường thất nghiệp ngày càng nhiều thì nhiều d[...]

0913.551.592