chung-chi-nang-luc-xay-dungTìm theo từ khóa: 

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
T6, 04 / 2021 11:23 sáng
CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LÀ GÌ? Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là văn bản thể hiện năng lực của tổ chức trong lĩnh vực hoạt động được ghi trên chứng chỉ. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức hoạt động vực xây dựng.trong lĩnh QUY ĐỊNH CHI T[...]