Chung chi nang luc hoat dong xay dung

  • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
    T6, 04 / 2021 11:23 sáng

    CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LÀ GÌ? Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là văn bản thể hiện năng lực của tổ chức trong lĩnh vực hoạt động được ghi trên chứng chỉ. Chứng chỉ năng lực hoạt độ[...]

Mới nhất
chứng chỉ sơ cấp nghề
T4, 04 / 2021 2:56 chiều
Để cung cấp cho một nền kinh tế đang phát triển ngày càng lớn hiện nay cần một nguồn lao động vô cùng lớn. Nền kinh tế công nghệ cao càng mở rộng thì nguồn lao động phải đáp ứng được cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong khi tỉ lệ học sinh sinh viên ra trường thất nghiệp ngày càng nhiều thì nhiều d[...]

0913.551.592